Odlingen

En viktig del av gårdens verksamhet har i över 100 år varit odling av äpplen. Idag har vi två odlingar - den gamla och den nya. Odlingarna går även under namnet Gräna Fruktodling eller Gräna Äppelodling.

Gamla odlingen anlades i huvudsak på 1930- och 40-talet och består av en unik samling gamla svenska kultursorter. Den består av solitära träd på stora starkväxande stammar. Skönhet och historia!

Den nya odlingen anlades år 2020 och är en modern spaljerad odling. Träden står tätt planterade med svagväxande stammar. De svagväxande stammarna växer snabbt och ger tidigt rikligt med frukt. De kräver dock växtstöd och bevattning för att klara sig och ge god avkastning. För närvarande är det ca 500 träd i odlingen men den utökas kontinuerligt och den första etappen omfattar ca 1000 träd. Även här är det företrädelsevis traditionella kultursorter som odlas, som t ex Åkerö, Cox Orange, Ingrid Marie och Gravensteiner.

Gamla odlingen

Södra delen av gamla äppelodlingen

Nya odlingen

Nyplantering 2020

Vädret i odlingen just nu


I äppelodlingen har vi en väderstation som mäter en mängd olika värden varje minut, dygnet runt. Ovan är aktuella mätvärden för temperatur, vindhastighet, luftfuktighet, nederbörd och lufttryck. Väderstationen ingår i ett nätverk av stationer hos odlare i mellansverige samordnat av föreningen Sörmlandsäpplen - med förhoppning om att bättre förstå vårat unika odlingsklimat och att jobba effektivare med ekologiskt växtskydd.

Samtliga mätpunkter - uppdateras varje minut
Search