Odlingen

En viktig del av gårdens verksamhet har i över 100 år varit odling av äpplen. Idag har vi två odlingar - den gamla och den nya. Odlingarna går även under namnet Gräna Fruktodling eller Gräna Äppelodling. Odlingen är ekologiskt certifierad, vi använder alltså inga gifter vilket ofta är rikligt förekommande i konventionell fruktodling. Äpplen är en av de mest besprutade frukterna i konventionella svenska fruktodlingar. Att odla äpplen ekologiskt är svårt, dyrt (ogräsrensning etc) och ger ofta mindre skördar med fler skadedjur än i konventionell odling, men du får heller inte i dig de skadliga - ofta cancerogena - ämnena från besprutningen eller bidrar till förgiftningen och miljöförstöringen av vår jord!

Nya odlingen

Den nya odlingen anlades år 2020 och är en modern spaljerad odling om ca 1000 träd. Träden står tätt planterade med svagväxande stammar i spaljé. De svagväxande stammarna växer snabbt och ger tidigt rikligt med frukt. De kräver dock växtstöd, ogräsrensning och bevattning för att klara sig och ge god avkastning. 

Gamla odlingen

Gamla odlingen anlades i huvudsak på 1930- och 40-talet och består av en unik samling gamla svenska kultursorter. Den består av solitära träd på stora starkväxande stammar. Skönhet och historia!

Vädret i odlingen just nu


I äppelodlingen har vi en väderstation som mäter en mängd olika värden varje minut, dygnet runt. Ovan är aktuella mätvärden för temperatur, vindhastighet, luftfuktighet, nederbörd och lufttryck. Väderstationen ingår i ett nätverk av stationer hos odlare i mellansverige samordnat av föreningen Sörmlandsäpplen - med förhoppning om att bättre förstå vårat unika odlingsklimat och att jobba effektivare med ekologiskt växtskydd.

Samtliga mätpunkter - uppdateras varje minut

Granum Musteri är ekologiskt certifierade (EU 2018/848) och kontrollerade av ett kontrollorgan (Kiwa). Detta gäller både odlingen och musteriet.

Tillverkningsprocessen är certifierad som mathantverk enligt Eldrimner - nationellt centrum för mathantverk.
Search